Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy został utworzony w dniu 3 marca 1960 r., na najpiękniejszej i najstarszej części wyspy Wolin, pochodzącej sprzed około 12 tys. lat. Obecnie jego powierzchnia zajmuje 10.937 ha, z czego 42 % stanowią lasy. WPN związany jest przede wszystkim z Międzyzdrojami, jest pierwszym polskim parkiem morskim.

Czajcze

Jezioro Turkusowe, zwane także jeziorem Szmaragdowym, zaliczane jest do najpiękniejszych jezior Wolińskiego Parku Narodowego. Jezioro swoją nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi wody. Ta barwa powstaje na skutek odbicia promieni świetlnych od wody zawierającej związki wapnia oraz białego wapiennego dna jeziora.

We wschodniej części parku w pobliżu Warnowa, znajdują się 4 polodowcowe jeziora: Warnowskie, Rabiąż, Czajcze i Domysłowskie (153 ha). Na uwagę zasługują również położone w obrębie wzniesień morenowych jeziora sztuczne: Turkusowe, Stara Kredownia (koło Wapnicy) i Grodno (koło Wisełki).

turkusowe
wolininski

Na terenie parku stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków ptaków, w tym lęgowych: bielika, wodniczki, biegusa zmiennego, muchołówki małej. Park spełnia doniosłą rolę w ochronie siedlisk ptaków wodno - błotnych, które tutaj znajdują spokój oraz bazę pokarmową.

Lasy parku to siedliska dla licznie występujących dzików oraz saren i jeleni, a z drapieżników lisów, borsuków i kun. Wśród gatunków nowo przybyłych na tereny Wolina oprócz jenota, norki amerykańskiej czy piżamka uwagę zwraca szop pracz. a także bobrów..

dzik
wolininski

Najbardziej chyba znanym na całej wyspie Wolin miejscem jest Rezerwat Pokazowy Żubrów. Ośrodek utworzony w ramach programu restytucji żubra w Polsce, z biegiem czasu stał się wiodącym ośrodkiem edukacyjnym Parku. Liczebność żubrzej rodziny waha się od 7-12 osobników.. Na terenie 28 ha terenu obok głównych mieszkańców czyli żubrów, schronienie znalazły także bieliki sarny i dziki.

Na obszarze Parku znajduje się około 15 kilometrowy odcinek wybrzeża klifowego. Biegnie on od Międzyzdrojów aż do Świnouścia. Wysokość stromego klifu w wielu miejscach przekracza 80 metrów kulminując na Górze Gosań (95 metrów). Fragmenty lądu leżące u podnóża klifu to jedno z najbardziej efektownych miejsc na całej wyspie.

 

dzik

Największym polodowcowym zbiornikiem wodnym na terenie Wolińskiego Parku Narodowego jest jezioro Czajcze , co ciekawe, półwysep, który nadaje mu charakterystyczny kształt podkowy, jeszcze w XIX w. był wyspą. Miała ona charakter obronny, o czym świadczą znajdujące się tu pozostałości obwarowań wczesnośredniowiecznego grodziska, stanowiącego w czasie najazdów schronienie dla mieszkańców okolicznych osad. Przybywając nad jezioro Czajcze, warto także zobaczyć leżący na samym skraju półwyspu Wydrzy Głaz. Ten okazały głaz narzutowy przyniesiony został w to miejsce 12 tys. lat temu przez lądolód ze Skandynawii. Jego nazwa pochodzi od legendy mówiącej, że w słoneczne dni był on miejscem wygrzewania się wydr.

Najczęściej odwiedzanym miejscem jest Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie.Skansen stanowią rekonstrukcje zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych z okresu wczesnego średniowiecza – od IX do XI wieku. Można w nim zobaczyć jak mogło wyglądać życie codzienne dawnych ludzi, jak mieszkali i pracowali.

wolin wolin

Świnoujście to jedyne w Polsce miasto położone na 3 dużych wyspach: Uznam, Wolin, Karsibór oraz na kilkudziesięciu (łącznie 44) małych, niezamieszkanych wysepkach. Ośrodek jest znaczącym centrum portowym turystycznym oraz uzdrowiskowym.Do najciekawszych miejsc zalicza się zespół fortów twierdzy Świnoujście nad rzeką Świną, wybudowanych w latach 1848-63 i 1877-1900:

Co warto wiedzieć?

Woliński Park Narodowy obejmuje swoim położeniem najbardziej malowniczy fragment polskiego wybrzeża, chroniąc najcenniejsze fragmenty przyrody Pomorza Zachodniego. Można tutaj zobaczyć można 400-letnie dęby, ocienione buczyny, porastające dumny, wyniosły, nadbałtycki klif, dzikie i niedostępne obszary położone nad Zalewem Szczecińskim, porosłe trzcinowiskami wyspy i szybujące nad rozległymi wodami drapieżniki. Park utworzony został w 1960 roku. W 1996 roku jego obszar poszerzony został o pas wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, część akwenów Zalewu Szczecińskiego (największy słodkowodny akwen Polski), Jezioro Wicko Małe i Wielkie wraz z rozlewiskami wstecznej delty Świny. Usytuowanie Parku na największej polskiej wyspie sprawia, że jest to obszar bardzo zróżnicowany. Wyspa Wolin oddzielona od lądu stałego Morzem, Zalewem Szczecińskim, oraz cieśninami: Dziwną i Świną jest integralnym samodzielnym ekosystemem. Woliński Park to prawie 5000 hektarów ekosystemów leśnych. Najstarsze buczyny ciągną się wzdłuż korony klifu, od Międzyzdrojów do Wisełki. Buki osiągają tutaj 200 lat. Szczególnie cenny florystycznie jest obszar ochrony ścisłej im. Prof. Czubińskiego - buczyna storczykowa. Stwierdzono tutaj występowanie aż 9 gatunków storczyków

 

Co warto zobaczyć?

W parku znajduje się Muzeum Przyrodnicze, gdzie podziwiać można wiele gatunków ptaków i zwierząt, artystyczne zdjęcia i pamiątki. Symbolem wolińskiej przyrody jest orzeł bielik, na żywo ptaka można podziwiać przy Muzeum Przyrodniczym.

Dla miłośników historii ciekawostką jest muzeum tajnej broni niemieckiej V-3 zlokalizowane w Międzyzdrojach-Zalesiu. Muzeum znajduje się w poniemieckim bunkrze na terenie dawnego poligonu wojskowego.

Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych oraz najbardziej charakterystycznych punktów wyspy Wolin jest latarnia morska Kikut. Pod względem wysokości zajmuje ona drugie miejsce wśród wszystkich latarń polskiego wybrzeża.

kikut